Jest to rasa należąca do gołębi średniodziobatych. Jest jedną z pierwotnych ras mewek. W porównaniu z mewkami krótkodziobymi jest więc w mniejszym stopniu udoskonalona. Zapewne została wykorzystana do uszlachetnienia innych, obecnie występujących ras. Mewki staroniemieckie mają szeroką, kulistą głowę z koroną, która przechodzi w boczne róże. Dziób powinien tworzyć czołem kąt rozwarty. Pierś mają szeroko, wypukłą, uniesioną. Nogi krótkie, z nieupierzonymi skokami. Mewki staroniemieckie mogą występować jedynie jako tarczowe ( białe upierzenie z barwnymi pokrywami skrzydeł) z czarnymi oczyma. Znane są odmiany niebieskie z czarnymi lub białymi pasami, niebieskie karpiate, czarne, czerwone, żółte, czerwono- i żółtopłowe, srebrzyste z pasami i bez pasów. Na wystawach poszczególne cechy mewki staroniemieckiej ocenia się według następującej kolejności: budowa ciała, kształt głowy i dzioba, korona i krawatka. Wysokie wymagania stawiane są do barwy i wzoru rysunku na upierzeniu.