content top

Mewka chińska

Ten drobny, delikatny gołąb należał kiedyś do mewek średniodziobatych, ale ponieważ w pracy hodowlanej zmierzano w kierunku zyskania osobników z jak największą liczbą ozdób z piór, to obecnie zaliczany jest powszechnie do grupy gołębi ozdobnych. Do najbardziej charakterystycznych ozdób należą: żabot, kołnierz, górna i dolna rozeta oraz tzw. poduszeczki u nasad podudzi. Gołębie te nie mają z Chinami nic wspólnego i raczej wykluczają się Abt stamtąd pochodziły. Mimo, że pod względem budowy ciała należą do gołębi małych, sprawiają wrażenie dostojnych. Czoło mają krótkie, pierś szeroką, wydatną, pokrytą piórami górnej i dolnej części rozety. Głowa jest lekko zaokrąglona, z szerokim czołem wysuniętym do przodu. Obwódki powiekowe są słabo zaznaczone, barwa ich odpowiada barwie otaczającego je upierznia. Dziób jest średniej długości, szeroko osadzony, zabarwiony stosownie do barwy upierzenia. Stosunkowo krótka, szeroko osadzona szyja sprawia, że pierś wydaje się jeszcze potężniejsza. Ogólnego pokroju gołębia nie zmieniają nawet nogi, chociaż są krótkie i szeroko rozstawione. Do najbardziej znanych odmian mewki chińskiej należą białe, czarne, niebieskie, niebieskie karpiate, srebrzyste, srebrzyste karpiate, czerwone i czerwono płowe, żółte i żółtokarpiat, żółto płodowe, szymlowate, tygrysowate, tarczowe ( z barwnymi pokrywami skrzydeł) oraz biało tarczowe i barwno ogonowe o całej gamie barw. Hodowla mewek chińskich jest stosunkowo łatwa. Są to gołębi płodne, dobrze wysiadujące jaja i troskliwe karmiąc...

Mewka staroniemiecka

Jest to rasa należąca do gołębi średniodziobatych. Jest jedną z pierwotnych ras mewek. W porównaniu z mewkami krótkodziobymi jest więc w mniejszym stopniu udoskonalona. Zapewne została wykorzystana do uszlachetnienia innych, obecnie występujących ras. Mewki staroniemieckie mają szeroką, kulistą głowę z koroną, która przechodzi w boczne róże. Dziób powinien tworzyć czołem kąt rozwarty. Pierś mają szeroko, wypukłą, uniesioną. Nogi krótkie, z nieupierzonymi skokami. Mewki staroniemieckie mogą występować jedynie jako tarczowe ( białe upierzenie z barwnymi pokrywami skrzydeł) z czarnymi oczyma. Znane są odmiany niebieskie z czarnymi lub białymi pasami, niebieskie karpiate, czarne, czerwone, żółte, czerwono- i żółtopłowe, srebrzyste z pasami i bez pasów. Na wystawach poszczególne cechy mewki staroniemieckiej ocenia się według następującej kolejności: budowa ciała, kształt głowy i dzioba, korona i krawatka. Wysokie wymagania stawiane są do barwy i wzoru rysunku na...

Mewka jednobarwna

Mewka jednobarwna jest jedną z najmodniejszych mewek. Powszechnie uznawaną nazwą międzynarodową jest afrykańska sowa (African owl). Często mewka jednobarwna mylona jest z mewką wschodnią. Mewka jednobarwna ma jednak doskonale zaokrągloną, gładką głowę ( w Niemczech może mieć na głowie czub muszlowaty lub spiczasto zakończony) i gładkie skoki nie porośnięte piórami . znacznie skrócony dziób ceniony jest przede wszystkim wówczas, gdy jest szeroki i gruby. Ważną cechą różniącą mewkę jednobarwną od innych mewek jest jej ubarwienie. Nazwa jednobarwna nie jest całkiem ścisła, ponieważ mewka ta nie ma wzoru rysunku na upierzeniu, tj. kombinacji barwnego i białego upierzenia. Wzorce poszczególnych odmian barwnych są identyczne ze zworami ubarwienia poszczególnych odmian barwnych. Pod względem pokroju podobne do mewki jednobarwnej są niemieckie mewki tarczowe. Różnią się od niej jedynie wzorem rysunku. Na ogólnie białym tle upierzenia barwne są tylko tarcze, a na głowie zawsze znajduje się muszlowata lub spiczasto zakończona korona, która przechodzi w boczne róże. Z jednobarwnych odmian mewek najbardziej rozpowszechnione są mewki białe, niebieskie i niebiesko karpia te oraz srebrzyste, szarobrązowe, czarne, czerwone i żółte. Mewka jednobarwna niebieska z wzoru rysunku przypomina srokę i są tak nazywane ze względu na brak białej barwy upierzenia. Niemiecki wzorzec zaś dopuszcza obecność białych piór, podczas gdy we wzorcu czeskim jest to...

Mewka hamburska

Mewka hamburska zaliczana jest do gołębi krótkodziobych, chociaż długość dzioba, a przede wszystkim jego grubość jest nieporównywalna, np. z dziobem mewki wschodniej. Z jej krótkodziobymi krewnymi łączy ją ważna wspólna cecha – krawatka. Mewka hamburska została uzyskana ze skrzyżowania różnych ras mewek z gołębiami lotnymi. Jest to mały gołąb uszlachetniony. Ma wyraźną krawatkę i krótkie nogi. Głowę powinien mieć możliwe szeroką, okrągłą, czoło pięknie wysklepione. Muszlowata korona zakończona jest bocznymi różami. Oczy mają barwę żółtą do pomarańczowej. Barwa dzioba jest związana z barwą upierzenia głowy. Gołębie o upierzeniu czerwonym i żółtym mają dziób barwy rogu a niebieskich i czarnych jest ciemny do czarnego. Wychowaniem młodych zajmuj się na ogół gołębice. Znane są następujące odmiany mewek: Czerwone i żółte ( dominujące) Czerwone i żółte karpia te oraz z pasami Czarne i siwe Mewka hamburska różni się od innych rodzaju mewek wyglądem głowy. Mają inne upierzenie na czubkach...