Mewka jednobarwna jest jedną z najmodniejszych mewek. Powszechnie uznawaną nazwą międzynarodową jest afrykańska sowa (African owl). Często mewka jednobarwna mylona jest z mewką wschodnią. Mewka jednobarwna ma jednak doskonale zaokrągloną, gładką głowę ( w Niemczech może mieć na głowie czub muszlowaty lub spiczasto zakończony) i gładkie skoki nie porośnięte piórami . znacznie skrócony dziób ceniony jest przede wszystkim wówczas, gdy jest szeroki i gruby. Ważną cechą różniącą mewkę jednobarwną od innych mewek jest jej ubarwienie. Nazwa jednobarwna nie jest całkiem ścisła, ponieważ mewka ta nie ma wzoru rysunku na upierzeniu, tj. kombinacji barwnego i białego upierzenia. Wzorce poszczególnych odmian barwnych są identyczne ze zworami ubarwienia poszczególnych odmian barwnych. Pod względem pokroju podobne do mewki jednobarwnej są niemieckie mewki tarczowe. Różnią się od niej jedynie wzorem rysunku. Na ogólnie białym tle upierzenia barwne są tylko tarcze, a na głowie zawsze znajduje się muszlowata lub spiczasto zakończona korona, która przechodzi w boczne róże. Z jednobarwnych odmian mewek najbardziej rozpowszechnione są mewki białe, niebieskie i niebiesko karpia te oraz srebrzyste, szarobrązowe, czarne, czerwone i żółte. Mewka jednobarwna niebieska z wzoru rysunku przypomina srokę i są tak nazywane ze względu na brak białej barwy upierzenia. Niemiecki wzorzec zaś dopuszcza obecność białych piór, podczas gdy we wzorcu czeskim jest to niedopuszczalne.