Mewka hamburska zaliczana jest do gołębi krótkodziobych, chociaż długość dzioba, a przede wszystkim jego grubość jest nieporównywalna, np. z dziobem mewki wschodniej. Z jej krótkodziobymi krewnymi łączy ją ważna wspólna cecha – krawatka. Mewka hamburska została uzyskana ze skrzyżowania różnych ras mewek z gołębiami lotnymi. Jest to mały gołąb uszlachetniony. Ma wyraźną krawatkę i krótkie nogi. Głowę powinien mieć możliwe szeroką, okrągłą, czoło pięknie wysklepione. Muszlowata korona zakończona jest bocznymi różami. Oczy mają barwę żółtą do pomarańczowej. Barwa dzioba jest związana z barwą upierzenia głowy. Gołębie o upierzeniu czerwonym i żółtym mają dziób barwy rogu a niebieskich i czarnych jest ciemny do czarnego. Wychowaniem młodych zajmuj się na ogół gołębice.

Znane są następujące odmiany mewek:

  • Czerwone i żółte ( dominujące)
  • Czerwone i żółte karpia te oraz z pasami
  • Czarne i siwe

Mewka hamburska różni się od innych rodzaju mewek wyglądem głowy. Mają inne upierzenie na czubkach głów.