content top

Gołąb pocztowy olbrzymi

Gołąb pocztowy olbrzymi
Gołąb pocztowy olbrzymi jest jedną ze znanych ras amerykańskich powstałych na bazie gołębia pocztowego. Początkowo selekcja ukierunkowana była jedynie na cechy użytkowe, z tego względu hodowano go także w fermach przemysłowych. Obecnie staje się stopniowo rasą wyłącznie wystawową. Do utworzenia tej rasy, podobnie jak innych gołębi pocztowych, wykorzystano gołębie rasy king, karno i prawdopodobnie niektóre angielskie gołębie wystawowe. Pierwszy wzorzec gołębia pocztowego olbrzymiego został opracowany w USA w roku 1929. W Europie gołąb ten rozprzestrzenił się z Węgier, gdzie hodowany jest dosyć często. W innych krajach europejskich hodowany jest sporadycznie. Wygląd Jest to potężny, dobrze umięśniony gołąb z stosunkowo krótkimi skrzydłami i krótkim ogonem. Na wystawach ocenia się kolejno: kształt ciała, rozmiary, ogon, nogi, oczy, obwódki powiekowe, woskówkę. Odmiany Gołąb pocztowy olbrzymi może występować we wszystkich barwach i z wzorem rysunku na upierzeniu występującym u gołębi pocztowych. Często jednak pojawia się odmienne, osobliwe ubarwienie, wywołane nowymi...

Ozdobny gołąb pocztowy belgijski.

Rasa ta powstała również na bazie gołębia pocztowego z domieszką krwi gołębia Indiana i niektórych ras mewek. Podobnie jak ozdobny gołąb pocztowy angielski jest to rasa rzadka. Na wystawach pojawia się sporadycznie i często bywa mylona, szczególnie forma nieuszlachetniona, z wystawowym gołębiem pocztowym niemieckim. Od wystawowego gołębia pocztowego niemieckiego różni się przede wszystkim krótszą głową i dziobem oraz woskówką, dodatkowo ma krótszą i gruba szyję, krótkie nogi i pochylony ku tułowi tułów. Ozdobny gołąb pocztowy belgijski ma dużą głowę jajowatego kształtu z bardzo krótkim czołem i mało wyrazistym karkiem. Oczy ma duże, pomarańczowe do czerwonych, usytuowane niżej niż u wystawowych gołębi pocztowych niemieckich. Dziób jest krotki, gruby, tępo zakończony i szczelnie zwarty, a jego dolna i górna część są jednakowej grubości. Szyja jest raczej krótka, gruba, podgardle często wykrojone. Pierś jest szeroka i dobrze zaokrąglona, grzbiet długi i płaski, pochylony do tułowia. Skrzydła są szerokie i dobrze złożone. Ogon, normalnej długości, noszony jest w linii grzbietu. Nogi krótkie, mocne, z nieupierzonymi skokami i palcami. Również w przypadku tej rasy nie ma szczególnych wymagań pod względem barwy upierzenia. Rasa ta występuje w podobnych odmianach jest wystawowy gołąb pocztowy angielski, ale z wyjątkiem wzoru rysunku powstałego w wyniku połączenia białych i barwnych piór. Ozdobny gołąb pocztowy belgijski hodowany jest rzadko i w związku z tym występuje duże zróżnicowanie...

Gołąb pocztowy wystawowy.

Gołąb pocztowy wystawowy jest najbardziej podobny do ozdobnego gołębia pocztowego angielskiego. Obydwa mają perłowe oczy, ale różnią się przede wszystkim kształtem głowy i osadzeniem dzioba. Dziób gołębia pocztowego wystawowego tworzy z ciemieniem w odróżnieniu od pozostałych gołębi wystawowych- linię prostą. W europie rasa ta hodowana jest sporadycznie i dlatego rzadko widuje się ją na wystawach. Wśród przodków gołębia pocztowego wystawowego znajdują się według większości specjalistów ozdobny gołąb pocztowy belgijski, ozdobny gołąb pocztowy angielski. Uważa się, że gołąb pocztowy wystawowy został wyhodowany w Wielkiej Brytanii. Gołąb pocztowy wystawowy ma klinowato ukształtowane, masywne ciało, klinowatą głowę i jasnoperłowe oczy. Barwa obwódek powiekowych jest zharmonizowana z barwą otaczającego upierzenia. Dziób jest gruby, długi, tępo zakończony, delikatna woskówka ma kształt litery V. szyja noszona jest pionowo, podgardle jest dobrze wykrojone. Oryginalny wygląd tego gołębia podkreślają silne skrzydła, z przodu dobrze widoczne jest miejsce ich zgięć. Upierzenie przylega mocno. Masywne, krótkie i lekko ugięte nogi nie powinny być ustawione zbyt blisko siebie. Gołąb pocztowy może występować w podobnych odmianach jak gołąb pocztowy, ale niedopuszczalne jest połączenie barwnych i białych...

Gołąb pocztowy

Gołąb pocztowy należy do brodawczaków. Cysto jest klasyfikowany jako samodzielna rasa. Współczesny gołąb pocztowy ma ustalony wygląd zewnętrzny i jako jedna z niewielu ras gołebi ma ujednolicony, uznawany na całym świecie wzorzec. Wśród przodków gołębia pocztowego można wyliczyć wiele ras brodawczaków (różne bagdety, karuery, dragony, mewki), a doprowadzenie do obecnej postaci trwało około stu lat. Rasa ta została do perfekcji uszlachetniona, a dzięki systematycznym treningom wykształcono wybitną zdolność orientacji i lotność. Gołąb ten bez trudu powraca z nieznanego mu miejsca, oddalonego niekiedy o kilkaset kilometrów. Międzynarodowy wzorzec wymaga od gołębi pocztowych cech, które warunkują ich nadzwyczajne wyczyny sportowe. Największy nacisk kładzie się więc na budowę tułowia. Tułów musi stanowić mocną, dobrze wyważoną całość o aerodynamicznym kształcie, ze sprężystymi, proporcjonalnie rozwiniętym mięśniami, środek ciężkości tułowia znajduje się w jego przedniej części. Skrzydła muszą być mocne, krótkie, dobrze upierzone, mięśnie skrzydeł jak najkrótsze, lotki II rzędu jak najszersze, proporcjonalne do lotek I rzędu. Ogon, nogi i masa ciała gołębia powinny być proporcjonalne w stosunku do tułowia. Pozostałe cechy nie mają wpływu na osiągane wyniki, jednak są również dokładnie oceniane. Głowa powinna być wyrazista, zaokrąglona lub nawet spłaszczona ( szerokość czoła powinna odpowiadać jego wysokości0, oczy wyraziste. Wielkość dziuba powinna być proporcjonalna do rozmiarów głowy, a obydwie jego części szczelnie zwarte. Woskówka nie powinna rozwijać się wraz z wiekiem gołębia, zawsze natomiast powinna być dobrze pokryta nalotem i...

Ozdobny gołąb pocztowy angielski

Jest to angielska forma gołębia pierwotnie pocztowego, uszlachetnionego dla celów wystawowych. Od spokrewnionych z nich ras różni się bardziej niż ozdobny gołąb pocztowy belgijski od wystawowego gołębia pocztowego niemieckiego, a mianowicie przede wszystkim kształtem głowy, perłowymi oczami i rozmiarami ciała. Ze względu na duże rozmiary ciała jest słabym lotnikiem. Ukształtowaniem dzioba i głowy oraz perłowymi oczami przypomina drapieżnika. W Europie środkowej hodowany jest rzadko, a na dużych międzynarodowych wystawach pokazywane jest zazwyczaj jedynie kilka osobników. Ozdobny gołąb pocztowy angielski ma mocno wydłużoną i lekko zaokrągloną głowę, która patrząc z przodu, nie tworzy klina, ale jej obydwie części są równoległe. Oczy są zawsze perłowe, nawet u gołębi białych. Obwódki powiekowe są wąskie, przylegające i szaroczarne, u jasnych odmian odpowiadają barwie upierzenia. Dziób jest raczej krótki, mocny i tępo zakończony, woskówka o delikatnej strukturze jest możliwie mała i uformowana w kształcie litery V. w odróżnieniu od wystawowego gołębia pocztowego niemieckiego ma ozdobny gołąb pocztowy angielski woskówkę wyraźnie rozdzieloną. Szyja jest normalnej długości i grubości, zwężająca się jednak w kierunku głowy. Ten Duży gołąb może ważyć do 900g. ubarwieniu upierzenia ozdobnego gołębia pocztowego angielskiego stawiane są podobne wymagania jak u pozostałych wystawowych gołębi pocztowych. Liczba barwnych odmian jest taka sama jak u gołębia pocztowego...

« Starsze wpisy