Jest to typowa, stara rasa, przypominająca pewnymi cechami zewnętrznymi kariera. Głowę ma wąską, mocno wydłużoną i nieznacznie wypukłą, noszoną poziomo. Dziób jest długi, gruby, zawsze jasny, również noszony poziomo. Woskówka jest płaska i tylko nieznacznie powiększona. Duże oczy są u wszystkich barwnych odmian perłowe, jedynie u białych bagdet francuskich mogą być pomarańczowe. Ważną cechą bagdety francuskiej jest długa, stosunkowo cienka szyja, wąsko wystający z ramion, z wyraźnie zarysowanym guzem, podgardle dobrze wykrojone. Kolejną cechą rasową bagdety jest szeroka, wysunięta do przodu pierś, uniesione do góry duże skrzydła oraz krótkie, mocne upierzenie. Grzbiet nie bywa pokryty całkowicie skrzydłami i jest lekko pochylony ku tyłowi. Ogon nie powinien być zbyt długi. Natomiast nogi są krótkie, proste, skoki i palce nieupierzone. Bagieta francuska jest stosunkowo mało rozpowszechniona rasą, z tego względu mało jest odmian barwnych i z wzorem rysunku na upierzeniu. Znane są jedynie odmiany białe, czarne, czerwone i żółte, niebieskie i srebrzyste bez pasów, z pasami oraz karpiate i srokate w takich samych barwach.