content top

Siwy garłacz czeski.

Siły garłacz czeski rozmiarami odpowiada nieuszlachetnionym odmianą stawaka czeskiego. Jego wyjątkowość wśród garłaczy polega na osobliwym, siwym ubarwieniu, które podobnie jak w przypadku gołębia damasceńskiego czy lazurka wywołane jest czynnikiem genetycznym Ic. Ubarwienie to można scharakteryzować jako jasnolodowoniebieskawe z pasami lub z niemal czarną karpiatością. Rasa ta nie wyróżnia się żadnymi szczególnymi kształtami ciała oraz nie ma żadnych ozdób z piór. Hodowla tego gołębia jest kłopotliwa, dlatego też doskonalenie jego kształtów ciała oraz kształtu i wymiaru „gardła” odbywa się wolno, szczególnie z tego względu, że nie można w jego przypadku zastosować krzyżowania międzyrasowego. Siwy garłacz czeski początkowo hodowany był jedynie w Republice Czeskiej, ale w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat rozprzestrzenił się także za granicami swojej ojczyzny. Ponieważ czescy hodowcy widzą w siwym garłaczu częściowo także gołębia użytkowego, dbają więc o to, aby nadal zachowywał cechy użytkowe. Kładzie się zatem nacisk na szeroką pierś i długi, prosty mostek. Wymagana jest także wyrazista, okrągła głowa oraz pomarańczowe do czerwonych oczy. Skrzydła i ogon są krótkie, nogi normalnej długości. Siwy garłacz czeski powinien mieć także dobre właściwości lotne. Ze względu na specyficzne ubarwienie siwy garłacz czeski ma mało odmian barwnych, czarno lotne i biało lotne gołębie mogą być z pasami lub karpiate, białolotne gołębie powinny mieć 7-9 białych lotek I rzędu, ale toleruje się także 3 do...

Czeski garłacz siodłaty.

Ten stosunkowo dobrze znany w Europie, duży, długonogi garłacz występuje jedynie z siodłatym wzorem rysunku. Osiąga długość 44 cm. Jest trochę mniejszy od podobnego do niego garłacza pomorskiego, ale u garłacza czeskiego „ gardło” w dolnej części jest wyraźnie oddzielone od linii tułowia. Oczy czeskiego garłacza siodłowatego są ciemne, obwódki powiekowe różowate, czerwone i niebieskie gołębie maja górną część dzioba czarną. Głowę tego garłacza zdobi barwne czółko wielkości migdał, które nie powinno sięgać oka, nad oczami ma znajdować się wąski, biały pasek szerokości co najmniej 1 mm. Gołąb ten powinien nosić ciało jak najbardziej stromo. „ Gardło” musi być częściowo oddzielone od linii tułowia i w związku z tym grzbiet nie może być zbyt szeroki. Nogi są dosyć długie, 16-18 cm, a ich upierzenie zostało doprowadzone do stanu doskonałości: obfite talerzowate łapcie osiągają u niektórych osobników długość do 15cm. Garłacze czeskie siodłowate występują jedynie w czterech barwnych odmianach: czarnej, niebieskiej, czerwonej i żółtej. Również upierzenie grzbietu powinno być...