Rasy gołębi

Wystawowy gołąb pocztowy niemiecki.

Jest to najbardziej znana i najbardziej uszlachetniona rasa z grupy tzw. gołębi wystawowych powstałych na bazie gołębia pocztowego. Pierwowzór wystawowego gołębia pocztowego niemieckiego został przedstawiony w Niemczech roku 1910. Gołąb ten uległ znacznym przekształceniom z gołębia o dobrej lotności stał…

Continue reading