content top

Siwy garłacz czeski.

Siły garłacz czeski rozmiarami odpowiada nieuszlachetnionym odmianą stawaka czeskiego. Jego wyjątkowość wśród garłaczy polega na osobliwym, siwym ubarwieniu, które podobnie jak w przypadku gołębia damasceńskiego czy lazurka wywołane jest czynnikiem genetycznym Ic. Ubarwienie to można scharakteryzować jako jasnolodowoniebieskawe z pasami lub z niemal czarną karpiatością. Rasa ta nie wyróżnia się żadnymi szczególnymi kształtami ciała oraz nie ma żadnych ozdób z piór. Hodowla tego gołębia jest kłopotliwa, dlatego też doskonalenie jego kształtów ciała oraz kształtu i wymiaru „gardła” odbywa się wolno, szczególnie z tego względu, że nie można w jego przypadku zastosować krzyżowania międzyrasowego. Siwy garłacz czeski początkowo hodowany był jedynie w Republice Czeskiej, ale w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat rozprzestrzenił się także za granicami swojej ojczyzny. Ponieważ czescy hodowcy widzą w siwym garłaczu częściowo także gołębia użytkowego, dbają więc o to, aby nadal zachowywał cechy użytkowe. Kładzie się zatem nacisk na szeroką pierś i długi, prosty mostek. Wymagana jest także wyrazista, okrągła głowa oraz pomarańczowe do czerwonych oczy. Skrzydła i ogon są krótkie, nogi normalnej długości. Siwy garłacz czeski powinien mieć także dobre właściwości lotne. Ze względu na specyficzne ubarwienie siwy garłacz czeski ma mało odmian barwnych, czarno lotne i biało lotne gołębie mogą być z pasami lub karpiate, białolotne gołębie powinny mieć 7-9 białych lotek I rzędu, ale toleruje się także 3 do...

Murzyn szmalkaldzki

W niektórych publikacjach specjalistycznych gołąb ten jest ( lub był do niedawna) zaliczany do tzw. barwistych ras gołębi. Ponieważ ma jednak w znacznym stopniu wykształcone ozdoby z piór, zalicza się go obecnie do grupy gołębi ozdobnych. Ogólnym pokrojem przypomina większych rozmiarów gołębia typu pospolitego, pod względem wzoru rysunku na upierzeniu natomiast jest typowym barwnogłowym ( ma barwną głowę i ogon). Upierzenie głowy ma podobne do perukarza ( chociaż peruka jest w mniejszym stopniu wykształcona), ale w odróżnieniu od niego ma skoki porośnięte stosunkowo obfitymi, długimi piórami. Ten rysunek oraz ozdoby z piór( peruka, łapcie) stanowią jego najważniejsze cechy. Z pozostałych cech wyróżnia się zaokrąglona głowa o wysokim i szerokim czole, czarne oczy, dziób ( czarny u czarnych i niebieskich gołębi, u pozostałych barwy rogu do jasnej) i długa szyja. Ta ostatnia ma duże znaczenie, ponieważ jedynie na długiej szyi dobrze zarysowuje się peruka. Pierś u murzyna szmalkaldzkiego powinna być szeroka, średnio rozwinięta, ogon długi i dobrze złożony. Peruka murzyna szmalkaldzkiego składa się z trzech części: woalu( na przedniej części szyi), kapelusza( pióra pokrywające ciemię głowy) i grzywy( na tylnej części szyi). Jeszcze do nie dawna występowały tylko murzyna szmalkaldzkie czarne (na białym tle upierzenia głowa, podgardle, górna przednia część szyi, pióra wierzchniej i spodniej okrywy ogona oraz sterówki są czarne), obecnie na wystawach pojawiają się osobniki niebieskie, czerwone, żółte i...